painting - photography - sculpture - video
photography - sculpture - painting - other

artistic statement - education - exhibitions

Les petites merveilles de Paris (The small wonders of Paris) - There is Hope

oscar furbacken

news

works

about

exhibitions - work in progress - other works

contact

Antropocen - Konst i ån 2020 Public sculpture by Oscar Furbacken i Norrtälje river summer 2020

26/6 - 16/8 2020 Norrtälje river

HANNA LJUNG - HELEN EDLING - SUSANNE VOLLMER - LASZIO FEHER - EBBA BOHLIN - JAMES WEBB - OSCAR FURBACKEN

Under the comission of Norrtälje Konsthall, seven artists have created works around the theme of Anthropocene - the therm coined to describe the new geological epoch that has evolved as a result of the heavy human impact on our planet during the past decades or centuries.

 

visualisation of Oscar Furabckens sculptural piece in Norrtälje 2020"Degenerational Crown" 2020 by Oscar Furbacken
glasfiber concrete, styrofoam, iron, gold paint

Det flytande skulpturala verket på temat Antropocen är tillverkat i cellplast och färgad betong. I första anblicken kan denna svampbevuxna ö vara en fantasieggande och ganska läcker syn. Vita trumpetliknande tentakler tycks spränga sig upp ur en guldglimmande årsring i urberget men som titeln antyder tycks något inte stå rätt till. Det är ur gamla krackelerande trattar och spruckna jordlager som de krympande generationerna stretar sig fram.

I bakvattnet av mänsklig utvecklingssträvan och storskalig industrialisering har ju värdefulla resurser börjat sina och själva jordsystemet har rubbats med oöverblickbara konsekvenser till följd. Människan har tillskansat sig sådan makt att ansvar och ödmjukhet behöver följa, inte minst för de utsatta i framtidens mångfald.

Som så ofta i Oscar Furbackens konst utgår gestaltningen från en naturskildring av ett litet förunderligt ekosystem. Vissa lavsampar av släktet Cladonia kan nämligen föryngra sig genom att skjuta upp nya små trattar ovanpå varandra. Nerlagt i naturen, inte minst i svampriket, finns det hoppfulla inslag att begrunda i mörka tider. Och i sommar får Norrtäljeåns utlopp representera det livgivande vatten som håller världen flytande i en nyckfull epok.

close up of sculpture by Oscar Furbacken in Norrtälje river 2020


 

---> read more

 <---- back to news


 

 

Ongoing project at the Institute of Art, Stockholm

testing materials for fabricating organic cracs
2013-2014
Project student in the sculpture departement.
Royal Institute of Art, Stockholm (Kungl. Konsthögskolan)
 


v
moss frise