painting - photography - sculpture - video
photography - sculpture - painting - other

artistic statement - education - exhibitions

Les petites merveilles de Paris (The small wonders of Paris) - There is Hope

oscar furbacken

news

works

about

exhibitions - work in progress - other works

contact

links

konstnärlig inriktning

Måleriet har varit den främsta uttrycksformen för mig de senaste tio åren. Det gäller akvarell, olje- och akrylmålningar av naturen med olika utgångspunkter. Från att ha skildrat mer klassiska landskap och miljöer har jag på senare tid börjat ängna mig åt naturens mikrokosmos. Eftersom dessa "extremnärbilder" snuddar vid det abstrakta uppstår en ny frihet i måleriet.

I mina försök att förmedla "det stora i det lilla" tar jag nu även hjälp av andra uttryckssätt som fotografi, video och skulptur. Det kan handla om frön och bönor som groddar sig, närbilder av fruktdelar eller annat som vi har omkring oss utan att någonsin titta närmare på. I skogens lav- och svamprike finns en hel värld att upptäcka med nya spännande former och miljöer att förhålla sig till.

Nu har delar av naturen även tagit sig in i ateljén. Bark och andra växtdelar får utgöra kulisser när jag bearbetar livet och dess mening. Verket "från död till liv" är ett tydligt exempel på detta. Grundstommen är ett stort barkstycke och föreställer den klippa där Jesus blev korsfäst för att ge liv åt mänskligheten. Det finns en stark uttryckskraft i själva skapelsen som jag vill ta vara på.

/Oscar Furbacken

jhvjhyvkjhvsdrgexhibition viewexhibition viewexhibition viewexhibition viewexhibition viewexhibition viewexhibition viewexhibition viewexhibition view

acrylic painting of lickenscape

acrylic on canvas, 120x150 cm

Jungle mossreflection of the jungle moss